GDPR - og ansvarlig brug af dine data
 
Skoletip ApS gemmer kun nødvendige data om dig. Herunder kan du læse mere om, hvad vi bruger dine data til, og hvordan du kan bestemme over dem.
 
Abonnementer
I forbindelse med et abonnement bliver følgende data gemt:
* Unilogin ID
* Navn på bestiller
* Eventuelle kontaktoplysninger på bestillers skole
* Eventuelle private kontaktoplysninger på bestiller
* Eventuelle Unilogin ID'er på bestillers angivne elever med adgang.
 
Unilogin ID er ikke personligt henførbart på brugere, som ikke er registrerede som bestillere.
 
Nødvendighed
Disse oplysninger er nødvendige at gemme så længe et abonnement er aktivt. Vi sletter eller anonymiserer disse oplysninger ved afsluttet abonnement.
 
Bestem selv
Du kan til enhver tid selv anmode om at slette alle data, vi har på dig.
 
Ansvar
Skoletip ApS forpligter sig til aldrig at dele de i dette afsnit nævnte data med tredjepart. Skulle der ske et databrud, forpligter Skoletip ApS sig til at underrette alle implicerede parter herom.