Find udsagnsled eller grundled


Værstedsaktivitet til mellemtrinnet. Eleverne skal træne at finde udsagnsled og grundled i sætninger. Kan fx bruges i forbindelse med ordklassetræning eller kommatering.

Relaterede aktiviteter